תקנון אתר - HORIZON JEWELRY

תנאי שימוש באתר – עדכון אחרון 30.11.23

ברוך הבא לאתר האינטרנט של www.horizon-jewelry.com (להלן "האתר") המנוהל על ידי הוריזון תכשיטים ("העסק"). השימוש באתר מוצע לך בכפוף לתנאים, ההתניות והמגבלות שלהלן (להלן "תנאי השימוש"). הגלישה באתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר ו/או צפיה והאזנה לסרטונים שבו, וקריאת החומרים המפורסמים בו, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. העסק שומר על זכותו להכניס לאתר שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, והמשך שימושך באתר לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות רכישת מוצרים באמצעותו מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור. 

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שתבצע דרך אתר זה ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין העסק. 

כל האמור בלשון זכר בהסכם זה נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

כל מוצר שתרכוש באמצעות האתר יהא כפוף לתנאי שימוש אלו. נא קרא אותם היטב.

מסירת פרטים

הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור באמצעות האתר נכונים, מלאים ומדויקים, והנך מאשר לעסק ו/או למנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או למי מטעמו, בכפוף להוראות הדין החל,  לשמור כל מידע שתבחר למסור או כל חלק ממנו, במאגר המידע של העסק, בין אם ביצעת פעולה כלשהי באמצעות האתר ובין אם לאו. כל מידע כאמור, שימסר על ידיך, יהיה כפוף לתנאי הצהרת הפרטיות של האתר.

הגבלות ואיסורים   

במידה והנך מעוניין להזמין מוצרים באמצעות האתר, אזי כתנאי לרכישת מוצרים באמצעות האתר הנך מתחייב כדלהלן: (א) כי הנך מעל גיל 18, (ב) כי במידה ותבחר לשלם באמצעות כרטיס אשראי אזי הנך מצהיר ומתחייב כי כרטיס האשראי הינו בבעלותך, הינו בתוקף וכי קיימת בחשבונך מסגרת מספקת בכדי לכסות את התשלום.

הנך מתחייב כי לא תעשה באתר כל שימוש לצורך: (א) העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש ו/או שמפרים זכויות קנייניות של צד שלישי. (ב) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר על ידי אחרים. (ג) העלאת תכנים ומידע מסולפים מטעים שקריים ו\או המזיקים לעסק, בעליו ו/או למנהליו. (ד) העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים או פורנוגרפי או כל מידע אחר בעל אופי דומה. (ה) מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי השימוש. (ו) שימוש בחשבון של אדם אחר לרבות כניסה לכרטיסו או הזמנת מוצרים עבורו (ז) שימוש באמצעי תשלום שאינם בבעלותך.

העסק אינו מתחייבים לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים בו, ואתה פוטר בזאת את העסק, לרבות מנהליו, בעלי מניותיו ספקי שירותיו, עובדיו או מי מטעמו, מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך או לכל צד שלישי, בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור. 

השימוש באתר על ידיך הינו שימוש אישי ולא-מסחרי בלבד. נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר. 

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאינך חייב למסור כל מידע אודותיך אולם בגולשך באתר לרבות במסירת כל מידע מיוזמתך, הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר נמסר מרצונך הבלעדי.

הנך מתחייב כי בשום מקרה לא תבצע כל שימוש שלא כדין או רשלני במוצרים שתרכוש באמצעות האתר.

זכויות יוצרים 

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר, הינם רכושו של העסק או של צד שלישי כלשהו, לרבות חומרים, נתונים, מחירים, עיצוב, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י האתר (להלן: "המידע"), והינם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקי, אשר על כן, תהא רשאי להשתמש במידע כאמור אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של העסק ולשימוש אישי בלבד. 

השימוש באתר

האתר הינו חנות לרכישת תכשיטים, בעלי מותגים שונים המיובאים ממקומות ומספקים שונים בעולם, ואשר חלקם מיוצרים על ידי העסק, וכן משמש כאתר המספק מידע אודות בעלי העסק והתכשיטים. המוצרים הנמכרים באתר עומדים בכל התקנים הנדרשים על פי הדין הישראלי.

  

האתר מציג את המוצרים שניתן לרכוש באמצעותו בשילוב תמונה. ליד כל מוצר ניתן לראות את מחירו של כל מוצר ומידע אודות המוצר, וכן ליצור עימנו קשר אודות מוצר זה. התמונה הינה להמחשה בלבד ואין מחויבות כי המוצר שתרכוש יהיה זהה באופן מדויק לזה המופיע בתמונה.

 

השימוש באתר אינו מחייב רישום.

 

על מנת להזמין מוצר, עליך ללחוץ על תמונתו ולבחור את האורך והחומר הרצוי (ככל שישנה אפשרות בחירה) וללחוץ על לחיץ "הוספה לסל".  כאשר תרצה לבצע את הרכישה, תיכנס לעגלת הקניות שלך, ותלחץ על "עבור לתשלום". במסגרת הליך הרכישה תידרש להכניס את שמך המלא, הכתובת למשלוח, הטלפון שלך, הדואר האלקטרוני שלך, ופרטי אמצעי התשלום. כל הפרטים שתמסור ישמשו את העסק אך ורק במסגרת המצויין בהצהרת הפרטיות.

 

הרכישה באמצעות האתר הינה מאובטחת ומוצפנת באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן ((SSL בהתאם למקובל בענף, ולא תהא לעסק גישה לפרטי הרכישה, ואלו לא יועברו לכל גורם חיצוני למעט חברת האשראי. 

 

מובהר כי  העסק לא תהיה אחראית לכל טעות אשר תעשה בעת הקלדת פרטי התשלום. 

 

עם סיום ביצוע התשלום הזמנתך תאושר. ביחד עם אישור ההזמנה תקבל דואר אלקטרוני מהאתר המאשר את קליטתה ומפרט את מספר הזמנה ואת פרטיה, לרבות זמן האספקה המשוער. נא שמור מספר זה למעקב ועדכן את העסק על כל טעות שהנך מגלה כי נפלה. העסק רשאי לשנות את זמן האספקה של המוצרים בהודעה מראש של יומיים. במקרה שיתברר לעסק כי ביצעת הקלדה שגויה של פרטים, תהא הזכות לעסק לבטל את ההזמנה גם לאחר קבלת מספר הזמנה. 

 

לידיעתך – הקלדת פרטים כוזבים במכוון, הינה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדך, לרבות אך לא רק תביעה בגין אחריות נזיקית בגין נזקים שנגרמו לאתר ו/או לעסק ו/או למי מטעמם. 

 

ביטול עסקה 

ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר או בטלפון יתאפשר בהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן "החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו. ניתן לבטל עסקה במועד המאוחר מבין – תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת אישור פרטי העסקה. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין העסק לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). העסק יהיה רשאי לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. לחלופין ככל שיבחר הלקוח בזיכוי במקום בהחזר כספי, אזי יהא הזיכוי תחליף להחזר הכספי וללקוח לא יהיו כל טענות בגין האמור. 

 

בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, העסק יהיה רשאי לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (להלן "דמי הביטול"), וכן עלות המשלוח והשבת המוצר תחול על הרוכש. במקרה של פגם במוצר, יודיע על כך הרוכש לעסק, תבוצע בדיקה מול הרוכש, ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. מובהר כי תנאי יסודי לביטול העסקה הינו החזרת המוצר לעסק במצב זהה לזה שסופק, באריזתו המקורית, וכי לא ניתן יהיה לבטל את העסקה אם יבוצע שימוש כלשהו במוצר. 

 

החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.

 

ביטול העסקה יתבצע באמצעות מתן הודעה לעסק כנדרש על פי החוק, בעל פה, בטלפון, באמצעות דואר אלקטרוני horizonjewelryoffical@gmail.com  , או בדואר  לכתובת טלמון 182, רחוב הגפן, דואר נע מודיעין 7190700.  בהודעת הביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזמנתו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף.

הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש באתר, והאחריות על תוצאות השימוש באתר, לרבות האחריות בגין כל רכישה דרך האתר, ולרבות כל שימוש שתבצע בכל ציוד שתרכוש באמצעות האתר, הנן באחריותך בלבד והעסק, בעליו, מנהליו עובדיו ספקי שירותיו או מי מטעמו לא ישאו בשום אחריות בגין נזק כלשהו הנובע או הקשור לשימוש באתר, עיכוב בשימוש בו או אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר רכישת מוצרים במהלך גלישה באתר מכל סיבה שהיא כגון בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך גלישתך באתר. 

הנך רשאי לבטל את הליך ההתקשרות במהלך ביצוע הזמנה דרך האתר בכל עת על ידי יציאה מההליך בטרם אישור ההזמנה.

העסק יעשה כמיטב יכולתו לעמוד בזמני האספקה המצוינים באתר, אולם אין התחייבות כי לא יהיו איחורים שמקורם אינו באחריות העסק או צדדים שלישיים מטעמו. מובהר כי במקרים בהם זמן האספקה של המוצרים יתארך מעבר למצוין באתר, יודיע לך העסק על כך. 

במידה והמוצר שהזמנת אינו זמין, תינתן לך האפשרות לבחור במוצר מקביל או לבטל את הזמנתך. 

אחריות והגבלת אחריות

השימוש במוצרים הנמכרים באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד. ידוע לך ואתה מאשר כי המוצר הינו לשימוש המיועד לו בלבד. הנך מתחייב להשתמש במוצר על פי הוראות השימוש וכללי הבטיחות המפורטים ובכל חוברת המצורפת אליו.

האחריות אשר מוענקת לך במסגרת רכישת המוצרים הינה האחריות הנהוגה אצל העסק. האחריות כוללת תיקון כל נזק בר תיקון וניקוי, ובלבד שהשימוש במוצר נעשה בהתאם להוראות המפורטות באתר, למשך תקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה. לא תינתן אחריות במקרים הבאים: (א) במידה והלקוח ינסה לשנות את מבנה המוצר (ב) על ציפויים, קרע, שבר או במידה ואבד המוצר או חלקו (ג) במידה ובוצע שימוש לא סביר במוצר. על מנת לממש את האחריות, תוכל להגיע לכתובת שתימסר לך על ידי העסק בישוב נילי בתאום מראש, או לחלופין לשלוח את המוצר אלינו בדואר רשום או באמצעות שליח על חשבונך, ואנו נשיב לך את המוצר בדואר רשום או באמצעות שליח בפעם הראשונה. לאחר מכן כל העלויות של השליחויות יהיו על חשבונך.

כל מידע שתקבל במסגרת האתר אינו מהווה יעוץ או שידול להתקשרות כלשהי עם האתר ואינו מהווה שידול או שכנוע כלשהו לרכוש את המוצרים.

העסק מנהליו, בעלי מניותיו עובדיו או ספקי שירותיו או מי מטעמם, לא יחובו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות
אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג מצד העסק מנהליו, בעלי מניותיו עובדיו או ספקי שירותיו או מי מטעמם בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה למטרה כלשהי. 

כל המידע, הנכלל באתר מוצע לך "כמות שהוא" (As is)בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. המידע עשוי להכיל אי-דיוקים או שגיאות. 

בכפוף למגבלות הדין החל, בשום מקרה לא תחול על העסק מנהליו, בעלי מניותיו עובדיו או ספקי שירותיו או מי מטעמם, אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לרכישה או שימוש במוצרים ו/או להזמנת המוצרים ו/או לשימוש או לביצועי האתר, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר, לאספקה או לאי-אספקה של מוצרים או שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר או שירות שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.

בשום מקרה לא תעלה אחריות העסק בגין כל סיבה שהיא אליך או אל כל מישהו מטעמך, על גובה התמורה ששילמת בגין המוצרים שרכשת באמצעות האתר.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו. נשמח אם במקרה כאמור תספר לנו מה מקור אי שביעות הרצון, באמצעות לחצן צור קשר.

העסק שומר על זכותו לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

העסק שומר על זכותן לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של העסק בכל מקרה.

העסק רשאי בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו זמנית או בצורה קבועה לרבות הפסקת מכירת כל או חלק מהמוצרים באתר. במקרה כאמור יסופקו כל ההזמנות ששולמה תמורתן.

כללי

תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את העסק מנהליו, בעלי מניותיו עובדיו או ספקי שירותיו או מי מטעמם בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו להם עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש. 

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל horizonjewelryoffical@gmail.com

אנו מאחלים לך גלישה מהנה באתר

מדיניות פרטיות

מטרתה של מדיניות הפרטיות הינה להבהיר למשתמש באתר www.horizon-jewelry.com (להלן "האתר") את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש שתעשה הוריזון תכשיטים  ("העסק"), בעל האתר, במידע, איסופו ושימושיו. העסק רשאי לערוך או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר, ושימושך באתר ו\או בשירותים שבו לאחר עדכון ופרסום הצהרת פרטיות מעודכנת מהווה הסכמתך לשינוי כאמור. 

העסק אוסף מידע לגבי כל משתמש באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהאתר מעניק. באתר קיימים שני סוגי מידע הנאגרים:

מידע כללי  – מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים באתר באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע. מידע כללי יכול שיכלול כדלהלן – מספר המשתמשים, העמודים באתר בהם הם מבקרים, משך הזמן שארך הביקור באתר, כמות ההזמנות, המוצרים המוזמנים וכיו"ב.

מידע אישי – מידע הנאסף על ידי העסק מהמשתמשים באתר ונאגר במאגרי המידע של העסק שהינו בעל אופי אישי, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו'. מידע אישי נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי.
העסק נעזר במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים עבור המשתמשים באתר, לרבות קבלת מידע הנוגע למוצרים שהוזמנו על ידם ו/או למוצרים אחרים אשר לדעת העסק עשויים לעניין אותם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף להוראות הדין החל, העסק יהא רשאי לבצע במידע שנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע.

מסירת מידע כלשהו אודותיך במסגרת האתר, לרבות ביצוע רכישת מוצרים, מהווה הסכמה מצידך לכך שהינך מתיר לעסק להשתמש בפרטיך לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, לרבות הצעות הנוגעות למוצרים או למוצרים משלימים למוצרים וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוחי מידע ועוד. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע לעסק כי אינך מעוניין בשירות זה.

העסק רשאי לשמור מידע שיאסוף אודותיך במאגריו ולעשות בו שימוש בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין. 

לשם פעילותו השוטפת של האתר, לרבות לצורך איסופו של מידע, אימות פרטים, והתאמות האתר להעדפותיך, האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies). עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי  העסק. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בשימוש באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, הרגלי הגלישה שלך,  וכיוב. המידע בעוגיות מוצפן, והעסק נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי העסק או מי מטעמו יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בה. אם הנך מעוניין להימנע מהכנסת "עוגיה" מעין זו מהאתר, עליך לשנות את ההגדרות באתר ההפעלה ו\או בדפדפן בו הנך עושה שימוש. יתר על כן תוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבך בכל עת.

האתר משתמש בשירותים של צדדים חיצוניים, ובמידע המגיע מצדדים שלישיים. הנך מודע לכך כי  העסק אינו מתחייב, כי המידע הינו אמין ומדוייק ולא בדק את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים. העסק לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן או חיוב מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה. 

העסק נוקט באמצעי זהירות התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות מידע המתקבל על ידיך, ואולם, למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר, וכן לתעבורת הנתונים בין מחשבך למחשבי האתר. לפיכך, הנך מאשר כי  העסק לא יהיה אחראי לכל אובדן נזק או תשלום שיגרם לך ( אם יגרם) כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר ו\או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שנקטו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה. 

כל תשלום שנעשה באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר נעשה באופן מוצפן לפי תקן. האתר ו/או העסק לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך במידה ומידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

העסק לא ימכור או יעביר לאחרים (למעט לצורך ביצוע הזמנתך), מידע שיתקבל אודותיך, ללא הסכמתך המוקדמת, למעט במקרים הבאים: (א) חלה חובה על מסירת המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; (ב) ישנו סכסוך בינך ובין העסק בקשר עם המידע האמור; (ג) כאשר השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין; (ד) מועבר מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי (ה) מועבר המידע לספקי שירותים של העסק על מנת לספק לך את המוצרים שהזמנת; 

העסק לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

בכל מקרה שבו תרצה לעיין במידע אשר קיים אצלנו אודותיך ולעדכנו או לחלופין שנמחוק מידע אישי אודותיך או את כל הפרטים שנאספו אודותיך, תהיה לך הזכות לפנות אלינו באמצעות מייל horizonjewelryoffical@gmail.com. בתוך 3 ימי עסקים ימחקו הפרטים שביקשת, למעט פרטים מינימליים אשר חובה עלינו לשמור על פי הדין ו\או על פי שיקול דעתנו. דע כי מחיקה כאמור עלולה לפגוע בחלק מהשירותים שתקבל באמצעות האתר כעת או בעתיד.

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל horizonjewelryoffical@gmail.com  

 

ליצירת קשר >>